Povinná registrace (CITES)

CITES = Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Byla sjednána v roce 1973 ve Washingtonu. Jejím cílem je ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin před hrozbou vyhubení v přírodě z důvodu nadměrného využívání pro komerční účely. Úmluva reguluje zejména obchod s exempláři ohrožených druhů získaných z volné přírody, kontroluje však i obchod s živočichy odchovanými v zajetí nebo člověkem vypěstovanými rostlinami druhů, které jsou v přírodě ohroženy. V současné době má úmluva 175 smluvních stran, Česká republika je smluvní stranou od 1.1.1993 (od 28.5.1992 jako bývalá ČSFR).

Co z toho vyplívá pro nového majitele?

Ze zákona je povinnost želvu zaregistrovat a to ve lhůtě do 30 dnů od zakoupení. Zaregistrování je BEZPLATNÉ. V případě zakoupení čipované želvičky jednou zaregistrujete a dále už s úřady nemáte žádné starosti. Pokud želva není čipovaná, musíte pravidelně dokumentovat možnou změnu kresby spodní části krunýře (plastronu) a dokládat na příslušném Krajském úřadě (odbor životního prostředí a zemědělství). Po smrti se želva musí zase odhlásit.


registrační list (přední strana), tato strana pojednává o původu zvířete

registrační list (zadní strana ), tato strana pojednává i vlastníkovi zvířete

příloha k registračnímu listu obsahující fotografii želvy (nemusí být, pokud je zvíře čipované)

výjimka o prodeji (přední strana); podtržené je datum platnosti výjimky, která ale může být i neomezená

zadní strana výjimky o prodeji

Vzor formuláře pro registraci nového majitele.